Bortforsling av uttjänt bil i Agnesberg

Idag kan en ägare få sin skrotbil bortforslat till en bilskrot i Agnesberg på ett enkelt och lönsamt sätt. Så har det inte alltid varit. För några decennier sedan kostade det pengar att bli av med sitt fordon.

Därför var det billigast, att helt enkelt överge vraket. Förutom synliga tecken av gamla bilskelett i naturen kan historien berätta hur bortforslingen av uttjänta bilar utfördes på den tiden. I Tingstäde på Gotland fann man i slutet av år 2014 en plats där uppskattningsvis 200 st fordonsvrak blivit nedgrävda. Eftersom marken ägdes av Fortifikationsverket hade försvarsmakten ansvar för all hantering.

Bortforsling av uttjänt bil i Agnesberg

Trots detta utfördes dumpningarna utan större besvär. Östra Sivbergs gruva i Värmland lades ned på 1920-talet och vattenfylldes med åren. Där fann man bilar som var upp mot 50 år gamla.

Bortforsling av uttjänta fordon till bilskrot i Agnesberg ger ägarna pengar

På grund av bilproducenternas lyckade återvinning av skrotbilar har dessa fått ett betydande skrotvärde. En bilägare behöver inte tänka på kostnader i samband med bortforslingen längre. Tvärt om. Idag kan man erhålla en rejäl slant när man skrota bilen i Agnesberg om man anlitar rätt aktör. Vid hämtningen får ägaren överenskommen ersättning med mottagningsbevis innehållande skrotningsintyg för avregistrering.