Uttjänta fordon till bilskrot i Agnesberg

Har du en bil som behöver lämnas till bilskrot i Agnesberg? Uttjänta fordon kan läcka ut farliga vätskor i naturen om de inte hanteras på rätt sätt. Därför bör bilägare med sådana fordon agera innan dessa blir miljöfarliga. Det finns många som tar emot och skrotar bilar. Tyvärr är det som i de flesta branscher att det förekommer seriösa och oseriösa företag. Det viktigaste är att skrotbilen hamnar hos bilskrot i Agnesberg recyclar bilar miljöriktigt och som är skyldigt att följa alla regler som gäller för bilskrotning.

Många låter personbilar stå och rosta på parkeringen eller bakom garaget. Dessa fordonsvrak är inte kul att se på och bör därför omhändertas så fort som möjligt. Kasserade bilar skräpar bara inte ner omgivningen, utan de är dessutom ohälsosamma då grundvattnet kan skadas av läckage från dessa. Därför skall man alltid skrota bilen tryggt och miljövänligt hos en auktoriserad bilskrot i Agnesberg som har kompetensen att ta tillvara allt miljöfarligt som ett fordon innehåller.

Skrota bilen i Agnesberg – hur funkar det?

Företag som utför bildemontering i Agnesberg är reglerade från Länsstyrelsen då uttjänta bilar innehåller flera skadliga ämnen som exempelvis oljor och drivmedel. Det är farligt för miljön, människor och djur. För att minska påverkan på miljön är det väsentligt att skrotningen följer Naturvårdsverkets direktiv. Innan bilen skrotas och avregistreras töms den på alla farliga ämnen.

Bilkomponenter som kan återanvändas tas tillvara och säljs, som bildäck, batterier, katalysator, bränsletank med mera. Kvarvarande av skrotbilen pressas sedan ihop och transporteras vidare för fragmentering. Därefter sorteras och separeras alla olika material. Alla metaller fraktas till smältverk där de blir råvara till nya produkter. När bilskroten tagit emot skrotbilen med registreringsbevis erhålls ett mottagningsbevis som kvitto på att din bil med registreringsbevis har tagits emot för cirkulär ekonomi på bilskrot i Agnesberg. När bilen sedan är sanerad och avregistrerad kan ett skrotningsintyg utfärdas av den auktoriserade bilskroten.