Vad är en komplett bil

Hur tolkas fullständig personbil som måste skrotas i verkligheten? En uttjänt personbil saneras av en legitimerad bilskrot i Agnesberg och transporteras därpå till Skrotfrag för sönderdelning och återvinning. För den skull är det viktigt att speciella bildelar inte är avskruvade från personbilen. På grund av en original katalysator består av återvinningsbara metaller, måste den framför allt ingå i ett komplett bil.

Vad är en komplett bil

Uppmärksamma att det förekommer bilar med utbytes-katalysatorer, utan skrotvärde, som av den anledningen klassas som ej kompletta. Avsaknad på startbatteri, som används i återvinningsprocessen, ger likaså reduktion.

Personbilens fulla vikt påverkar skrotvärdet i Agnesberg

I och med att man skall skrota bilen påverkas inte skrotvärdet av fordonets status och utseende. Men den skall vara rullbar för normal transport. Det är i första hand bristen av vitala komponenter som har betydelse för bilens skrotvärde. Skillnaden är enorm om en tung motor fattas i stället för en lätt strömställare. Och det betyder, att ägaren till fordonet ibland behöver ge ersättning för bortforsling av uttjänt bil. För att avgöra skrotbilens skrotvärde behöver fordonsägaren berätta för saknade reservdelar vid beställning. Vid sådant tillfälle behövs inga diskussioner gällande överenskommen ersättningen. Uppmärksamma att en del oseriösa skrothandlare tar tillfälle att nedvärdera fordonet vid hämtningen. Men en personbils värde förändras inte på grund av dåligt tillstånd eller havererade bildelar.