Skrota bilen gratis i Agnesberg

År 2007 utkom Miljödepartementets nya förordning till bilproducenterna. Den innehöll bland annat kravet, att bilorganisationen skulle (skrota bilen gratis) betala bilägarnas skrotningskostnad.

Förpliktelsen överfördes direkt till bilskrot i Agnesberg som var tvungen att acceptera. En stor del av deras intäkter kom från bilägarnas inbetalda skrotningskostnad. Men bilorganisationen kontrade. Företag som vägrade följa direktiven blev av med sin auktorisation.

Skrota bilen gratis i Agnesberg

Det var bara auktoriserade bilskrotar som hade rättigheter att utfärda skrotningsintyg till Transportstyrelsen, som efter mottaget intyg utförde avregistrering av fordonet. På grund av en mycket försämrad lönsamhet tvingades många bilskrotar upphöra min sin verksamhet.

Återvinning skapade grunden för gratis bilskrotning i Agnesberg

I samma förordning krävdes också, att bilproducenterna ansvarade för återvinning av 95 % av bilens vikt. Efter ett tiotals års intensivt utvecklingsarbete nåddes målet. Sedan dess har bilens skrotvärde ökat stadigt. Idag har begreppet gratis ändrats till skrota bilen med ersättning. Bilskrotar betalar upp till 4 500 kronor för en komplett bil med original katalysator. Så de bilskrotar som överlevde de svåra gratis-åren har fått en betydligt lönsammare intäktskälla. Och det gynnar även bilägare, som måste anlita bärgare för bortforsling av uttjänt bil. Utöver gratis hämtning i Agnesberg betalar en seriös bilbärgare en överenskommen ersättning vid hämtningen.